BIOTECHNOLOGIA

Komunikat
Od lipca 2014 kierunek Biotechnologia prowadzony jest przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, przy współpracy z innymi wydziałami Uczelni oraz zewnętrznymi jednostkami naukowo-dydaktycznymi. Trwają prace nad scaleniem informacji zamieszczonych na stronach internetowych w ramach jednej, wspólnej strony Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa. Najbardziej aktualne informacje znajdują się pod adresem www.wo.ur.krakow.pl, skąd jest również możliwość przejścia na dotychczas funkcjonujący portal Biotechnologii.

Dziekanat
Al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków
studia stacjonarna I i II stopnia
tel.: 12 662 52 99

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków
studia stacjonarna I i II stopnia
tel.: 12 662 52 99
e-mail: biotechnologia@ur.krakow.pl

2014-07-01Kierunek Biotechnologia
Z dniem 1 lipca 2014 roku następuje zmiana nazwy Wydziału Ogrodniczego na Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa. Na Wydziale są prowadzone dwa kierunki studiów: "Biotechnologia" oraz "Ogrodnictwo"....
2014-06-10Stanowisko w sprawie kształcenia na kierunku Biotechnologia
Nowo formułowana strategia rozwoju Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uwzględnia pełny rozwój studiów na kierunku biotechnologia...
więcej
więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013        Polityka cookies